Ministry of Higher Education    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Selamat datang ke Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA) Kementerian Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) mengendalikan aduan/maklum balas ke atas sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan pendidikan tinggi negara.

Skop perkhidmatan KPT merangkumi: -
  • Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
  • Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT)     
        i. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
        ii. Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
  • Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)
        i. Politeknik
        ii. Kolej Komuniti
  • Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
  • Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)
  • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN)
  • Education Malaysia Global Services (EMGS)
  • Yayasan Tunku Abdul Rahman (YTAR)

Maklumat lain berkaitan Kementerian Pengajian Tinggi boleh disemak di pautan https://www.mohe.gov.my/en/ atau di media sosial KPT seperti berikut:


  Kementerian Pendidikan Tinggi

  Kementerian Pendidikan Tinggi

  mohe.officialPERINGATAN KEPADA PENGGUNA
 
KPT boleh untuk TIDAK MELAYAN sebarang aduan yang menggunakan bahasa yang kesat, lucah, konfrontasi, penghinaan atau tuduhan tanpa asas. KPT juga tidak akan mencampuri kes-kes yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah atau yang seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara individu/syarikat yang tiada kaitan dengan fungsi/ peranan KPT.

KPT berhak MENOLAK aduan yang didaftarkan TANPA maklumat yang lengkap seperti nama, nombor pengenalan, nombor telefon dan alamat e-mel yang sah berserta bukti-bukti yang kukuh kerana aduan tanpa maklumat yang lengkap boleh dianggap sebagai tidak berasas dan menyerupai surat layang.

 

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2008 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader